fredag, mars 27

Gårdsguttainnlegg på DT.no skaper homodebatt!

Gårdsgutta ble omtalt i Drammens Tidende etter Birkentriumfen, både i papirutgaven og på dt.no. Legg spesielt merke til kommentaren skrevet av Ola:

"Jeg har alltid ment, at trikot og ski er kjempe-femi...med dagens forsidebilde blir alle fordommer bekreftet. Begynn med ishockey eller no a....detta er jo bare flaut"

Ved nærmere ettersyn av bildet, kan redaksjonen være enig i at det er "noe" med dette bildet, men hva? Legg merke til Staff sitt blikk og hans litt spesielle positur (en slags hoftevrikk, kan han ha lært dette på julebordet?). Er det dette, sammen med Sten og Hulkens "glagutta" smil, som skaper den helt spesielle atmosfæren over bildet? Døm selv her

Ingen kommentarer: