mandag, mai 18

Årets jordbruksoppgjør

Rammene for årets og den kommende vinters satsing er spikret ved at jordbruksoppgjøret endelig kom i havn lørdag 16 mai, et døgn på overtid.

Det er enighet blant Gårdsgutta at utbytte ble heller magert. "Økte inntektsmulighet på om lag 28.000 kroner rekker jo ikke mer enn til noen Zera-bokser og nye Zero-ski. Regjeringen har nettopp svidd av 600 millioner kroner i Røkke-oppgjøret. Det er om lag det samme som landets 50.000 bønder må nøye seg med - på deling" uttaler Rapid og Hulken. Videre mener de at det er feil strategi å ha melkeproduksjon som satsingsområde i årets jordbruksoppgjør, men melk blir likevel ikke vinneren i årets oppgjør siden staten ikke var villig til å endre tollsystemet fra prosenttoll til kronetoll som resulterer i at det ikke er mulig å øke målprisen på melk. Hulken er fornøyd med at målprisen på storfe blir fjernet fra 1. juli og dermed omfattet av den nye markedsordningen, og ser med glede på at staten gikk med på å øke prisnedskrivingen for korn med 5 øre. Det demper den dramatiske kostnadsøkningen på kraftfor.

Red. er på sin side bekymra for at matprisene vil øke med fem prosent. Mer trening krever mer mat, som vil bety økte kostnader. Men nå er imidlertid rammene satt, så nå er det bare å trene Gårdsgutter.

Ingen kommentarer: